Perfil del contractant

Subministrament de material hidràulic

INFORMACIÓ SOBRE EL PROCEDIMENT

Expedient: 01-2018

Descripció: Subministrament de material hidràulic

Tipus de procediment: Subjecta a regulació armonitzada

Data de publicació: 20/11/2018 12:26

Data d’enviament de l’anunci al DOUE: No aplica

Data límit de presentació d’ofertes: 15/01/2019 09:06

INFORMACIÓ SOBRE EL CONTRATE

Tipologia: Licitació de subministraments

Termini d’execució: -

Valor estimat del contracte: -

Pressupost base de licitació (IVA inclòs): -

INFORMACIÓ SOBRE L’ADJUDICACIÓ

ALTRA INFORMACIÓ RELLEVANT

ESTAT: Adjudicada

LLOC DE PRESENTACIÓ

Consultar plec de condicions

DATES DE CONTACTE

Concepció, 20

licitacions@cassa.es

NORMATIVA

Normativa

No hi ha documentació associada

Código ético

No hi ha documentació associada